Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. u Irskoj živi 4 588 252 st. (65,3 st./km²), što je nešto više od polovice (55,5%) ukupnoga stanovništva iz sredine XIX. st. (6 528 799 st., 1841); to je posljedica stalnog iseljivanja, osobito iz zapadnih, siromašnijih krajeva. Broj stanovništva Irske danas je gotovo upola manji od onoga sredinom XIX. st. (1840. više od 6,5 mil.). Bolest krumpira 1845. i 1846. uzrokovala je veliku glad od koje je stradalo oko 1 mil. ljudi i koja je potaknula velik val emigracije, ponajviše u SAD.

U najnovije doba, u vezi s ubrzanim industrijskim razvojem, useljavanje premašuje iseljavanje (1996. god. za 8000 ljudi, 1997. god. za 15 000 ljudi, 1998. god. za 22 800 i 1999. god. za 18 500 ljudi) i stanovništvo je u porastu tj. među vodećima je u Europi što se tiče porasta. Stopa porasta je oko 6‰ (prosj. 1980–2001), a posljednjih se godina i povećava zbog znatne imigracije (3– 5‰ god.). Irci su narod keltskih korijena i čine većinu (o. 96%) od 3 840 000 st. (procj. za 2004: 4 mil.). Današnji stanovnici su uglavnom Irci (94,7%, od toga 1,0% Irci iz Sjeverne Irske), zatim Englezi i Velšani (3,6%) i dr. Po ustavu, prvi službeni jezik je irski, a drugi engleski. Oba se uče u školama. Iako je njegovo korištenje u usponu (govori ga oko 1/3 st.), irski se više govori u zapadnim dijelovima zemlje, dok se engleski rabi posvuda.

Najviše je katolika (84,2%, 1991), zatim anglikanaca (pripadnici Irske crkve; 2,8%) i prezbiterijanaca (0,4%) te ostalih (12,6%). Porast stanovništva iznosi 1,6% (2007–12). Prirodni je prirast stanovništva pozitivan (12,0‰ ili 0,61%, 2011); natalitet je 16,3‰ (2011), mortalitet 4,3‰ (2011), a mortalitet dojenčadi 5,0‰ (2006). Stanovništvo je za europske prilike mlado. U dobi je do 14 godina 20,6% st., od 15 do 59 godina 64,0% st., a u dobi od 60 i više godina 15,4% st. (2008). Očekivano trajanje života iznosi 77,5 godine za muškarce i 82,3 godina za žene (2008).

U poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu zaposleno je 5,4% aktivnih stanovnika, u industriji, građevinarstvu i rudarstvu 25,0%, u uslužnim djelatnostima 69,6% (2008). Sveučilište u Dublinu osnovano je 1592. Glavni je grad Dublin (irski Baile Átha Cliath; 523 383 st., šire gradsko područje obuhvaća 1 186 159 st., 2011). Ostala su važnija središta (2011): Cork (irski Corcaigh; 118 912 st.), Galway (Gaillmh; 75 414 st.), Limerick (Luimneach; 56 779 st.), Waterford (Port Láirge; 46 747 st.) i dr.; u gradovima živi 62,0% st. (2011). Gustoća naseljenosti o. 55 st./km2. Najgušće je naseljeno istočno i južno priobalje, a drugdje samo područja oko većih gradova. Najrjeđe (manje od 30 st./km2) su naseljeni S, SZ i JZ zemlje.

Obrazovna struktura stanovništva, zahvaljujući razvijenom obrazovnom sustavu, dobra je (manje od 2% nepismenih). Osnovno školovanje u dobi 6–15 godina je obvezno. Većina osnovnih i mnoge srednje škole pod kontrolom su vjerskih zajednica, ali i njih financira država pa je školovanje besplatno (osim u nekim privatnim školama).


Ukoliko mislite da su neke informacije u objavi netočne pošaljite nam Vaše izmjene ili ideje kako bismo ovu objavu mogli učiniti potpunijom te time pomogli onima kojima je pomoć potrebna.


[ninja_form id=2]