Javni prijevoz u cijeloj Irskoj od jutros vozi po smanjenom programu

Novi raspored javnog prijevoza u Irskoj stupa na snagu od danas. Tako je Irish Rail smanjio sve svoje usluge prijevoza za 60%.

Ovo je došlo nakon preporuke Vlade Republike Irske da bi javni prijevoz trebao biti korišten samo od radnika koji su esencijalni u doba pandemije COVID-19.

Auotbusni prijevoz bi se trebao smanjti od srijede 01. travnja 2020. godine. Već prethodno objavljeno izvješće donijelo je brojke vezane uz autobusni prijevoz gdje je vidljivo da se broj putnika smanjio za 80% od početka pandemije.

Državna prijevoznička agencija (NTA) je uvjerena da će socijalno distanciranje biti moguće u javnom prijevozu zbog manjeg broja putnika.

Komentiraj članak: