Još četiri tjedna neplaćenog roditeljskog dopusta bit će na raspolaganju od rujna

Roditeljima djece u dobi od 12 godina i mlađoj dobi od rujna nadalje nude se četiri dodatna tjedna neplaćenog roditeljskog dopusta.

Sadašnje pravo na neplaćeni roditeljski dopust bilo je 18 tjedana po djetetu, koje će sada biti povećano na 22.

Očekuje se da će ova promjena zahvatiti oko 60,000 roditelja godišnje.

Ministar pravosuđa Charlie Flanagan potpisao je u utorak ovu dopunu Zakona o roditeljskom dopustu 2019.

Komentiraj članak: