Nedostatak novih pripravnika povećava troškove u građevinskom sektoru

Kronični nedostatak pripravnika povećava troškove i odgađa ključne projekte izgradnje u Irskoj.

Takav je stav voditelja centra za obuku Dave Traceyja, koji je naglasio da postoje ogromne nagrade za studente i pozvao učitelje i roditelje da ponovne razmisle prije nego se odluče za određeno zanimanje.

Zabrinjavajuća anketa otkrila je da j samo 30 osoba registriranih za naukovanje u 2017. godini kao gipsaru u usporedbi s 300 osoba koje su se prijevaile kao pripravnici prije 13 godina.

U međuvremenu, 45 osoba se prijavilo kao pripravnik u sektoru ličilaca, što je pad od 72% od 2006. godine, dok su zidari pali sa 679 pripravnika na trenutno 65.

“Glavni razlog ovom vidi se u tome da su današnja mladež više okrenuta prema IT sektoru te medijskim agencijama i slično, nitko više nema želje i volje raditi rukama, a vjerujte mi posla ima itekako te je u većini slučaja bolje plaćen posao nego onaj u uredu”, kaže Dave.

Komentiraj članak: