Nova pravila vezana za osiguranje vozila na snazi od 01.11.2019.

Počevši od 01.11.2019. na snazi su nova pravila vezana za osiguranja vozila predstavljena od Središnje banke. Većina pravila odnose se na dodatne informacije tijekom novog ili produljenja postojećeg osiguranja.

Tijekom prijedloga ovih pravila rečeno je kako će se njima poboljšati transparentnost osiguravajućih kuća prema kupcima te će im pomoći pri donošenje konačne odluke.

Od sada sve osiguravajuće kuće moraju naznačiti na prijedlogu nove premije koji su iznos kupci plaćali prethodne godine.

Također na istoj ponudi mora biti vidljiva cijena za sve vrste osiguranja, kao što su osiguranje od požara, krađe ili dodatne opcije.

Period za produljenje osiguranja povećane je sa 15 na 20 dana, kako bi kupci imali više vremena pregledati ponude konkurenata.

Ova pravila se odnose i na druga osiguranja osim auto, kao što su zdravstveno osiguranje, osiguranje nekretnina i slično.

Komentiraj članak: