Irska nacionalna minimalna plaća mogla bi se zamijeniti za četiri godine.

Umjesto toga, predložena je “dostojanstvena plaća (eng Living Wage)” koja bi se računala i postavljala na iznos od 60% srednje plaće u trenutnoj godini.

Planovi za ovo temelje se na istraživanju koje je provela Komisija za plaće Republike Irske.

Ukoliko se sada uvede, “dostojanstvena plaća” bi iznosila €12.17 po satu, dok minimalna plaća trenutno iznosi €10.50 po satu. No taj bi se ukupni iznos mogao promijeniti zbog inflacije tijekom sljedećih nekoliko godina.

U prošlosti su razni predlagali da se minimalna plaća poveća na €12.90 po satu, jer to je iznos koji je trenutno dovoljan za “normalan” život u Republici Irskoj – prema istraživanju.

Komentiraj članak: