Porezna uprava (PU) uputila je opet poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske na dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka, s obzirom na to da je “uočeno da određeni broj građana nije ispunio tu obvezu”. Rok za prijavu je do kraja veljače.

“​Pozivaju se građani rezidenti Republike Hrvatske koji su ostvarili inozemne primitke (primjerice plaće, mirovine, drugi dohodak, kamate na štednju, dividende i dr.) u ovoj ili ranijim godinama, a do sada ih nisu prijavili Poreznoj upravi RH da to učine prije zaprimanja službenog poziva”, stoji u objavi Porezne uprave.

Poziv je prvotno objavljen na internetskoj stranici Porezne uprave 21. prosinca 2021. godine, dok posljednjih tjedana iz te institucije ponovo šalju pozive.

Naime, kako je napisano u objavi, temeljem razmjene podataka između Porezne uprave RH i poreznih tijela drugih država o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata, uočeno je da određeni broj građana nije ispunio svoju obvezu i prijavio inozemne primitke. Istaknuli su da je inozemni primitak obvezno prijaviti u Hrvatskoj neovisno o činjenici je li u inozemstvu porez već plaćen te neovisno o činjenici hoće li u Hrvatskoj postojati obveza plaćanja poreza.

Pri utvrđivanju oporezivosti ostvarenog inozemnog primitka odredbe međunarodnih ugovora koji su na snazi imaju prednost pred odredbama tuzemnih propisa. Iznimno, građani koji ostvaruju samo mirovinu iz Kanade, Kine, Luksemburga, Makedonije, Maroka, Mauricijusa, Njemačke, Omana, Poljske i San Marina istu u ovom postupku nemaju obvezu prijaviti, nego će Porezna uprava za njih izvršiti automatsku prijavu sukladno službenim informacijama zaprimljenim međunarodnom razmjenom podataka.

U nastavku prenosimo priopćenje Porezne.

Građani koji dobrovoljno prijave inozemne primitke bit će oslobođeni od kamata i prekršaja na nepravodobno plaćanje poreza i doprinosa te će se pri njihovom oporezivanju, bez obzira na razdoblje u kojem su primici ostvareni, primijeniti trenutno važeći propisi, a koji su znatno povoljniji:

Rezidentom RH osobito će se smatrati porezni obveznik koji:

​Napominjemo kako prebivalište i uobičajeno boravište u porezne svrhe ne mora biti jednako prebivalištu i uobičajenom boravištu koje utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Inozemne primitke ostvarene u ranijim razdobljima građani, rezidenti RH, mogu dobrovoljno prijaviti na obrascu „Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka“ (dalje u tekstu: Dobrovoljna prijava) putem sustava ePorezna, putem pošte ili osobnim dolaskom u nadležnu Ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Za dodatne upute građanima je dostupan Pozivni centar Porezne uprave​.

U Dobrovoljnoj prijavi potrebno je iskazati primitke pojedinačno po godini, državama izvora prema Šifrarniku država  i različitim vrstama primitaka prema Šifrarniku INO-DOH. Podaci vezani uz inozemne primitke iskazuju se u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke  važećem na dan 31. prosinca godine u kojoj su isti ostvareni.

Uz Dobrovoljnu prijavu porezni obveznik trebao bi priložiti dokumentaciju o isplaćenom primitku i potvrdu inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu. Međutim ako istom ne raspolaže, a podaci koje dostavlja istovjetni su podacima kojima raspolaže Porezna uprava, od obveznika se neće tražiti dodatna dokumentacija. Ako je za provedbu postupka potrebna dodatna dokumentacija ili dodatni obrazac, Porezna uprava će isto zatražiti od poreznog obveznika po zaprimanju Dobrovoljne prijave.

Ovisno o vrsti primitka te statusu u obveznim osiguranjima i osnovi osiguranja poreznog obveznika u trenutku Dobrovoljne prijave, poreznom obvezniku utvrdit će se obveza plaćanja doprinosa. Obveza doprinosa neće se utvrditi poreznom obvezniku koji u trenutku dobrovoljne prijave ima uređen status u drugoj državi EU ili državi s kojom je na snazi međudržavni ugovor o socijalnoj sigurnosti. Ako su doprinosi za inozemni primitak koji se dobrovoljno prijavljuje plaćeni u inozemstvu, isti će se priznati kao izdaci o čemu je potrebno dostaviti potvrdu.​​​


IZVOR: Index

Komentiraj članak: